Skip to main content

Full text of "Grenfell Support News, Issue 26, June 8, 2018 (Farsi)"

See other formats


Grenfell 

support — Ouutj^ JLmi vSIj 
C j^ljbuol .4 >bb^ <V /xa> U" PjoU^j 
>AC V Ca^LuJ "pj;LjuUU 

P & 9 I 9 Gf^jiSjujJiS <*Sjb 

Kensington Memorial Park, St 
j\£x Mark's Road, W10 6BZ 

■ JljuJ JL&ltp* 

CjlCLjuU Og5uuJ y,$jLouu&l j 

\La_ajUlSIjO olSLjujIj jl JM^X< V 
CLiljujI^ jl Lol ■ JljuJ JlQ^I9_> 

gjoJ> CjuCLuu jl ^9 _juJ l _5\jo 

^juuIjjO U Ju9_juJ 
.^9_juj ljj>l Sjcxjuj 
^9-Gb 9 Lc^ 0jj9 /xjuuIjjo 

jS jjO v^jljuJ t OlA V jlCLjuU 

jLuoJI l _5vjo\J-jujI oIjojO 

Al Manaar Muslim p &919 
Cultural Heritage Centre, 244 
jl^ Acklam Road, W10 5YG 

■ JljuU JlQ^I^ 


gjUL^juJ 9 ^ Lu J ^/OuujIjJO 

cS b um IS (jLujLu 9 ^-juuIjjo 

St Helen's Cjuljuu 

Church, St Helen's Gardens, 

£uui^ 11 GlcLuj W 10 6LP 

.^cLoJi^rl ^jJuuLu 9 lei uLoj 
Jj^jO j ISuljuJ IS jl L_Sjl^jjO.^»J 
O^jLo jiS p &j-> <-Sb .P 

jSjjo 9 2 ^jjJI ^9-^bjjjS lJ^o-^I^I 

^ ^ 1 i^Luj j o^jSjujjS 

>$Jb ITU £yy*P 

jJLo U^SjuJ C 9^ (Sj 

^JwM I ^ j^jujS j—*jJ 'J j—ajJ 

>*b IT 

U 0 CjuCLuU ^1 JUO PjoU Jj 

^9J^b /XjuuIjjO /Xjl> L_SljJ >*^LC £ 

vSLuuuiS p cuxLuu YY 

.^9 _juj l 3\jO jljS^j v-juUoJLS Cjuuu J 


:o^LouuJ i>il jj 


9 JLrJL> <U>>© T 

J".4 

9 ^Luul 9 U ojjLuo Y 
Jju p U qJsulj P 

CaSjjuJ ^pJLuJ /XjujI^JO Y 
JUa£ 


9 ujuLuJ 9 j Y 

Q»oj£. (5l^)uJl&d 9 I^^aU^ Y 

The Curve p ojuG 

^9^9jo ^svjjLo^ GloJi> Y 

^JLXO OlSuujI L_a3juuUUU Y 

jujl> v5jIjuoI /xjJ — wSuoS ojLoI Y 

m juujU uLjIjuo 


p Jjijp <\s&r\s ^9pb <-SljJ 
LSldiPjobjj OJuul cUofo L _sJo 
■ JljuJ JlQ^I 9J> jljSjJ ^-C9 juuO 

9 £\JL^> ^j^icIj ^Lu^sl tCLobjj 0^3! 

Q ^ L" 1 i 11 1 L 1 i A I ^ L it ill yOuUOjJ 

PjuuuJ vij ^ U><S> Y^ll ♦ CjlCLjuU 
OuljuJ L.SLjuULaJS p ^ * 

St Clement's p §919 ouuoJS 
Church, Treadgold Street, Wll 
<ul jl ASL> .JuJu JL&lp> jlpjj 4BP 

T^:A U T^:V c^Luu jl 
(joJbbO t SJ J SJ ^ ^ ^juljuJ 9^ 
jljSjJ Jj^uo ulcXQi ^JNJC 

.JljuJ Jl^I^ 

14 ^AJUuJ^bJ t C lS^>l 3 j 9 jJLuJ J J 
Jlq^I 9_> ljj>l cLobjj Jl*j> 


td> c Lobjj jJjoIS Gjlju Jj~$£ 

9 G9^SjujjS l5Ij9_jJ0 GjuLajuu9 

cu ^_5oujJb> 


l_ 5 ^> 


^uu>guj^ JjIs bit.ly/2syPR2l 

I 


1 TOApJsj A 


J yjO&ciu 3 yjfrj&u JLiJLPr dJb>o 


jl JdJ^ <^>ls 9 J^ua^u ^ ubju 4 

CSvlpjljOjLuJ ^J^jujjlS) Ij 9 -JuJ tul^JuLojU tulSjU-Lcb c \lx>s> 
9 U 94 u*JjJiS LiLajUUO OjN uLojLuJ 9 AJuLo 

jl ciJLp'^jjo ^ Ij ^9J> xSl&cLobjlgJdl i^^xjujJb* 

JjoIS CjljuJj^S Juu^^^vjo . Ju^jS^JO Oj\j\ u^OtSU 9 
^JJjjulj] ^jOLuju I j l&cLobjlgJdl 

.jujLu www.grenfelltowerinquiry.org.uk/hearings 

? cUu^juJjL^ jouuibr 9 O^jSujjjS <3Ij9_juj <jjjlcl cLobjlpJdl 
CSOLijJ JUuJ Qj\j\ olSLujI J 9 ^uaSLo jjCX jL> Jq-juJ9J 

. gjljuuI ^3\_juu^jLjuj^ ,Jjl9 bit. ly/ 2 xN lJTs i^vju^juul 
9 {j£Ol£U 9 ^£jlQSZJ JJ9 j djbj.b ^>J ^_$vJLS^ olc\JJol xSl^jJ 
^jOLuJU Qj LqJoJ oLuuJb> <Jjl OJuuJ Jajub /xJLS Qj ^juJjj^juJ^ 
<\s&r\y> www.grenfelltowerinquiry.org.uk ^Jj>*Jjl 

■ Ju 4 

9 Juuu xS-bbj OJlC UJuJj ^jOLujIajul^I xA^b ujJUox) qj £jJo 
xS^I^I />LoJ xSl^jj .Ajuj d^b <jJjuLoJ pJb cis^ls ^-jljuj /xlx9 

xSl^jJ .CjljujI /X&l^ Cju/Lx> 9 xSu0v5 JJuiS^p jl^ >*jb Cjl>J ^ 
b <^9^299^0 Jji) \Sj\jku£)\ ^svAxJuljLpj 9 <_$xa_blc CjuLj> 
.J vjj$j <jjjLoJ *A 4 ♦ ♦TTY QJiJb OjLcxjuj 9 l&xSuo^ objjj> 
<_9d-blc po^Xo xSIq>CjuLxj> 
xSl^ ujulglul ^j^xjujIjl^j 9 

^JvjLuJU OlS_Xj^ 1 _juujuJ I 

p bit.ly/ 2 kTicfC 

■ OljujI {JjJjj^juJ^ 


fJsJjS gjj 3 uJuLuJ^ 

i_jSJLuj ( jjJgl jl iJjlx+j U 
j9 Joj JsujZ £jj <<^19 
JiAlgj* OJluJj^ J_ol£ 

XjlQ. juJ jul/ QJ ■ JljuJ 

yOuLjuuuu cULJo b ^_svJLs ^9 
9 CxAub JLQil^ <^S2X)bl 
b ul jl ^j\Jb cLa-xb lps> 
xSjlSbxQi b ^SVjl&^jJj 
J^tjo p^po jl 

0JjLuJ9 J OJLjuJ ^jv^IjJo 
■ JuJj Ju3il9> 
xSb jl ^juJuk.J OI9JLSLJ 

LjuJ CjljujI AajOI 

(.sJLal £>lo .ijb ^9^-3 

jx-juj j9j OJubb 

cub ^9>lo jt^r 

jlldjul .CjljujI 

^jdSLuJuo v jvS^9JI 

^9J>9 ^1 b .Ju^ -^bjl 
b ^5jb - )jj9j jouj 
b AjulS^JVjO lSjLSuCX^ J^jo 
^ jb^jj^j qjI 
wSl^ ^jvjuo^Ijjo 9 0^9j 

^ 1 1 ^ jl CxjLo^> jL|L>I 

J jujS U oJoj\j 3 ^bua9 U ojjLo 

_XjJ> jjjuuJb Axjuub OJu^> jL*J>l j^> CjljujI ^Suouo c lS ^9 1 °JLojii 

^jJLo ^SjO S £,9j^ b °& LjuJL-juJ \j jb - )-udi\lS jSU 

l 9 ubju^^juujuul b-Sl^ \J^d\ oS JuSjS^jsjo Cji 9 bj^ 

.^9 J d JljuJ °lx^j JjUjS 
9 Cf^jSuUjjS b3lj9_*Jj [ jjJuJj O 9 U 2 JO ( CIxjuUUOJ I J 9 JL P^fS 

b Ij9_jJJ CjljujI 1-SIciJLLjuuuo i_Sjbj-udi\lS !CxaS ^joujJb^ 
obJLo c lSbjl ’-Sl^ °J Ju^^JVjO ^j9 j>jJ ul b Cju|_XJ> 

ubAibojb ciSJb i c lx 9 j jlSb Qj kSjzS »-Sl>J ul 5 jAd)^ 

lo b \j uLiuLQi^sOl^Sj L 9 ^_$v^ 9 19 ubjuAcb 9 
".pjjZsLoJb Lpjl b /xii Lo 9 JuI^jujujI-XS uLuo 

ci 5 CjujujI /X^jO jLujuUU p$j£) p>Q)JX<Z- 9 Ij9_juJ c j^jjO V-Sl^jJ 
O^T ^Jul l_SIo_LC Jq-juj9j ulSjuAcb 9 ubjubojb Cij^s> 
. V»^ buujuOJ>9 c LS 2 ^'i 9 ul ^^ULuJ culuujl 0jj9J ^9 _juUU 
Ojj9 /Xju ^jvuujJL^ 9 U9jiSLlujxS >^-*jj wSIj9_juj 

j^jjl .^jb Ojbj^ iSj I^^.a.o^\IS I9-0 b w 3 l^j 

QjyzD b 9 Juujjl ulJuuOjlS jl lSIoJuJlC ^Luo jl /xJ 

".Ju^^JVjO O^Laji-JujI ubujujl olaJbu 9 ^^vJbiJO cJ9^ 
^jb xS^I^jI xSjbj-udi\IS ^^(9^0 ^liibj^ ^x^dijuj 

TVVV <>aJb OjLoouj cb ^Luo 9 /xu b Ju^^jvjo 

J^ojI ^LijJ b 9 vr?) 

.±jAj jjujLoj investigations@rbkc.gov.uk JuUS U^jjuj LyU jOuujI jJO p 

l 9 ^^>SJLjuJ ^9J^b /XjuuI^jjO _LuQil9iu ^1 
j 2 > xSjbbxQi X_JJo9b CjljujI Jjjfcj (JUujuijb ^Ijujuijb jjoJLfiJ 

.JU9^uJ ^^SJLjuJ xSlo^CLob^ jl ^jv^b 
xSl^prl xSl^ x r jJlb9b ^ 1^1 Qj jbj ^jv^bxjL^I jlla 9 l cLob^ 
9 J-Lc 9> JU,J ‘V-Svl^bu c 0 j-QLjuJ U_Lp> ClJLoJ> jl ^jb yOouuljjO 
0 wxC jl ubJLb9b CxjujI /)j\J .o^a-juu u^^ gox> 
9 JuuS 6jbu(X^ yJ9j IT UuuJ 1 1 U i ^AC 

xSl^)J xSjbbxQi CU jbj /XQ^ 1^9^ ^ 39 j 

9 O^^juj^jvj < juuJUo9b xSl^ .Cxjujlpjl c Ll>9j 9 xSjjjCLob^ 
.JuuU Adil9d > ' O^b /xd> ^oLjuJ JjoLjuU (m 3\jJlujuU9^ 

jrfAC V U 1 Cj l CLuJ jl (JJ3j ^ ^ ^fuuuij j9; 

xSjbbxdi cu jLu £u>dj j9j /xjujI^^jo xSl^ 

Kensington ^^b ^jb J^o p ^.,^4^91^ 

b V. A AAX ft Memorial Park (St Mark's Park), W 10 6BZ 

xS9^ujj p^j-o LoulQ^ b 9 xSjLuoSb txSjLjujO^Lol 

/XjuuIjjo I ( t juuJUo9b.J uJlS xSjlSbxoi l^cLob^jj 9 L^j 4 Ls 29 

j^) 9 xjbl c Ujj^ JJ9 j 0 ^ b 9 l _5\JJlxjuj9J 

JUl^> 19 > Cx 9 bjj (jLujuJj (Jbi 9 

jjj oLc\Lbl LqJoJ JuAjuul^ l 5 ^jI 9 j 0 AxjCk 9 \Lc ^1 

:ju 4 JjjojI carrie.hirst@vckc.org.uk cb b 

,^1^ OjLos-juj /)b 

Ju9_juj l _5\jo vJI^b jlloSl xSl^ y>X) Jlu^^^vjo ^ ^ 3 ^ 52919^0 

/xd) ^>^>9^ cIjujJL> xSl^ bl LoJoJ 

(jluLj Juu^^jnjO yJjj H ^juuuJ vib CjlCLjuJ 


2 TMAoJgj A 


jl CjjLo^- _)lij>-| 


The Curve jSjj* j* ojuJj cue >c bSl^JuJlad 3 l&qjolijj 


yJJJj 1 T <UjuuJ ^UJ 

cl.uulU - £u^> n :Y* b ^ ♦ :Y* 
jC) iip>) Lojij LlU Lo lSj b jLujLo 

(>U 

9 oljilo - j&bjlj&j Y:Y♦ b ^ Y:Y♦ 
(iljl _>9^oj>) bSM_Si9+S 
Pjblj <_SLpjjLpjO — jIJ lS^j T b 1 
/> I JcaLi-uu I jl J+S v^S 9 (ICT) 
>_sl_)j c & i_s^>l_> 9 l <—>_ujbuo 

o^LoT (Job Centre) <_.L> 

(^Ijl j9-a>) JLaJOjULU 

^_5yLjl^ cSLgjjlpuo — j^JbjljLSZj T b T 
(jjjoSJT) I9J cSlcLiblj 
o\liLiJ cLobjj _ ^xG YiYO b Y 
Ou^>9Jl>io CjJLszj) oLS^> 9^ cSljj /xJLaju 
b ^jjuLoJ b Lq.IqJ t L> 
(.jujS 9 jjj thecurve@rbkc.gov.uk 
0 \$z> OlJuuOj-A-di — j^JbjlAszj F b Y 
OlS^9^ i_Sljj .(JLuu ] ) b 0 qjJ-juu) 

i_SjJo 5 > cSLgjjLgjo Q-! JuuOs 3 \tc 

\JJ$j \ 0 Oao^t 

oLuuJL> — ^ ♦ :Y ♦ b H 

Jo_juu9j (Mend mini) Aj*o v_$v-LlX> 

9 CUJlSJ OJLjuU Cjuj' 


yjjjj Vti ^UjuuJ^LuJ 

* q cb oLuuJbr — £ul^d ^ ♦ IY ♦ b ^ 
lo ..igj (Mend mini) juuo 1_SO_a-0 


cij JlSSj OJljuJ 


Lpujb — ^9 _juUv_5\jo l>>l v_s\jJu CjuJLs ^9 

Ojjo 9 ^jJLcxC oLujjou 9 

c Ls2_juu9j v -9 Xo> b ^>9 _aJu^_svjo cUljl O-bjS 

^_Sljj LoJO> I 9 JljuUj 

JLaju Y b Y o^u 
olSjlS — j^lbjlASZJ ) b ^ ♦ 

oJ \su) (ACAVA) l 9 LSI CS^UU^U 
b l ^juLoJ b IqJqJ i L> Ou^>9Jl>io 
9jjj thecurve@rbkc.gov.uk 

(■-UiS 

0 9> S - n:Y* b W:Y* 

(^IjT j9-a>) 

6 9> S - IT b W:Y* 

(^Ijl ^_svj 3 i IS I ^>9J> 

^_5vijj-fcS i^LpjuJlsd* — ^>_pjb j I AS2 j ^ b Y 
j_A_juu i_sLq 9 9 oL^9^* 9 

JJjj H ^JULJuij 

— j^ibjljLS2j Y:Y* b >^-b ^Y 

IjjOuaSjl JjJLjuuI 9 J9 jJLO 

(Metronomes Steel Orchestra) 

cu JLuu cU 015 ^ 9 ^ 9 Li 3 i 0 ^l 9 jL> cSljj 

\Jb 


The Curve Community v^clo^l jSjjo <L> 9jjj b ^9 > o\JI 9 -juj £jb v-SljJ 
.oljujI jb cui^ j 9 j ^clq) ^ Centre, 10 Bard Road, W10 6TP 

J>\ 9 UjuJ A U 1 4 ClcLuJ jl ^&j 0^ U vSl^^ Lo oLcLuj 

.OljujI j^XG- F U 1 1 CjlCLuJ jl fi> 

J^jouI thecurve@rbkc.gov.uk ^oUuj <\j UlU t b> 9^ b ^ 

. ^ ‘ * n 1 ^ Q 1 

1 _Suj - >juL/l 1 _sOLuoj cu LoJa.1 il^cijob^ JjoI$ OuujuJ OJuS>L»iuo 

.juj^ <^>l jjd grenfellsupport.org.uk/thecurve/events 


Jb9_*ju^_5vjo l>^l i- 5vJJu CjuJIsS 

b ^ Y:Y0 b n :Y* b H:Y♦ 

obj U ju\ 1S — j^JbjljLs^ Y:Y* 
cu Jjjoul JLuUjI b — ESOL ^_ 5 v_juuuJijI 
sa ki na h. touza n i @ westway. org 

■-^ 9jjj L> 

- ^pJbjljiaj ^Y:Y* b \»:r» 

(^Ijl j 9 ^>) v^bjl^ 
- j^Jbj\xsL> ^ Y:Y^ b W:Y^ 
b ^jjuboJ b Lq.IqJ) /xC b c L^z>I^jo 
sjjj thecurve@rbkc.gov.uk 

C_-» 9 lS - Y b ^ ♦ 

9 j 9 ^j t^sv-bL^-— ^sv.bbji*' 

JbljT cUo^o) Ju — l _$\SjuL9b 

b cl^I^ - Y:Y- b ^ :Y♦ 

£_X_aJlS CjLJL^j^> bl 9 LjuUuJI b £ pX 

JuJlS 9 Juj3>^ 0 ^ 9 ^ 

C^l 9 ^ - j^Jbj\jsLf 0:Y^ b Y 

(^Ijl j9Jq^) ^jul^lol /xJLuU 
1^9^! — j^lG F b 0 

ojjjS 9 l _sObo^> 9 J> cLjuuJbr 

j 9 -k^) cJLju U b 0 0(5^9^ cSljj 

(^IjT 

jJ9Jj ^ T ^Ujuuj^L^ 

j I JlS 2 J ^ Y b £Uu^D ^ ♦ 
cSljj ^Ijl 9 Olilj — ^jL^> 69^9 
69^3 «^ 9j^o 9 COj ^jS> - cUx^ 

— >£-b ^ Y:Y^ b ^ul^d ^ ♦ 

(NOVA) I93 cublj 
-J^bjlxszj \Y:Y+ b ^ ♦ :Y* 

(J 9 I ^.QxIp jb v_sLq 9) ^^sybjlS olSjlS 

(iljT j 9 -ia^) 

^soly^L^ - sfjb 1Y b ^ ♦ :Y* 

Clxxn) cSljJ C_a-juuLuO— 

CjL> 1 J ^Ijl CLjuuJL> — Y b Y 

JiJI 9 jJl^uo ^190 Ojbj^ 

^9>^ — >^-bjl-^ V b Y 
JLuu ^ Y i_S\)b qjJi-juu cSljj ol 9 J> 9 j 
^_ 5 \AJoLc ^^jvjuoYLuu 9 Cj£_jl 2 jI_L pj ^_Sljj) 

( 2>9 J£Aj t SVjQ jlj^jJ Ij 9 ^ lo, JUUQJ 

yo^>lj9 IJlC j lI q.9I c-jljuj A 


yJ 9 Jj \ 1 ^JUUUJJ^ 

cLobjj — j-pJbjl-Xsj Y b ^lY^ 

0\JLuu^jJ> 

Obj 09^ — >p-b ^ Y b ^ ♦ 

(Hand of Hope Women) jI9Juj°I 

^juuub — >p-b ^ Y:Y^ b ^ul^d ^ ♦ 

(NOVA) I93 cublj 
obj t-Sl&Ojlgjo — j^JbjljLSZj Y b ] 
(o>^L> Obj Jl> jJi>) ^_5\_juuuJijI 

Ol*J \Sj j9>o ^9!^ - jusCiG V b 0 

(jjJt=uJ ^l>^ oLujjo b JjJuo 

(^IjT j9Jq^>') JLuu )A b )) 
obj ^L^_juu\ 1 S — j^olg A b ^ :0 
ESOL v _5v_*juuJij I 

■ CjljujI y 0 ji>l ^9 I_)lC jUq 9 | C-juuJ A wbi> 

Curve 

^jvjulxx^ cSL^-jLJLsi 9 9 oLoJl> ^9_^jujuo cSl^ 

culjl Curve p cLa>L9 ^^ULuj 

>!j i_ 5 ^jL ajUU Ori^Lil CJj^jZIJ ^9 _iuJ,_5 VJO 

ICjljuuI | jwtb jjLjuJ 2 ) 

www.grenfellsupport.org.uk/thecurve 


(ijjuuSI pji)) Ojljj 

V U Y OlcLuj jl 0-»9j ^ Y CLuLJuij^LlU 
j 92 i> Curve j 9-***5 Ojlj9 j^ibjlAaj 
.CjLjOb Joilcp* 


: JLo_bl ^Sj\j^Sj J»^jo jIS oLcLuu 

£ £ L^^-aJ£-JUU 9 ^> 

: \jb<XSLo>s> 9 

b ^ 9 >£-b 1 Y b ^ ♦ OLcLuu jl 

j^Jbj|jLS2J Y 

I_Xj i ^juu9j_*ju iL^cUlOuu^iuj 

cSjljL^Sb V-SIjJ £ cJ I.Q.I 0 I cSjljL^-Sb Jj^UO 

j|j9 Oi_juuI ^_sOjjJl9 jl 

The Curve ^s^ujVS b ol9\bo 

^_SO LajUU <Xj Lq.IqJ L> 9 jjj <-Sl>J 

JjjwI thecurve@rbkc.gov.uk 

• iiljQ I 


3 TMAoJgj A 


iJjUjZ jl CjuIjOA> jLl>I 


:>jc*x> uLSLjujI 
, •. > Grenfell 

i£1$JaijS uUU> 9 J sujS support 

U* aaJLQ) ♦ ^ A Y *V J yjJ I 


& 

p 

^jVjoJb jjijuUUO 


s&. 

J 


CD 


(Jj^LjuUUO iSj Ij-LlJoI 


AT 

00 

VT 

T 4 ^ ^gjcoejo 


/©A 

|CD 

|m 

j^jVjOjli (Jj^LajUUO j 3 aQ^ 


1A 

A 

AjlcbSjjJLJ 


J^bO JUJL?' v 5 ^Ijlo! JX/J — sSjzS o^lol 


cu U CjljuuI O^Lol b*Jul LoouJ Jj^JO /Xjj" 
c\j 9 £ -XxS I _\31 < JuS ^9^ Lcx-juj 

".JuS ^uoS OuuSLuU 

bSldXOlo 9 L 3 ><bLQ_QX jA /XOuULQX <jjjO^LO 
I j b oLoJL> /JuU^^JVjO 9j ^jjUUU 

Ij ol C LJJ^ 9 OjljuuI boouj < bOjuubjuJ 
youu £,9 >juj bSl^ 9 SlLJ JujI ^^svjo 
"./xj^I^^vjo l 5 JuJl> ^jvjl^jjucxaj 
Qj Juu^^jvjo JjLujuo 9 LdiOJul £>Jo bS^j 

■ ^ 1 * i 11 j O i | jjjQJ I J ^ ■ *V 

james.caspell@rbkc.gov.uk 


>V JLjuJU ululJU^ jjL£} VV oISuuUjLoj /XjJslC VjuAd^ 


JuljujIj OJuuij CjljuuI Q^uOjO 

Qj l_SJuJc> /XjJ jjJ>I iSld^cU od ^ jA 
.OJuuj ^Lol jjLjujLxiiJ c bb^jo 

JjoLuJ tvb^l J-^IjjO ^jvId jl _XSL> 

/X< 3 > >ii-Jujl£b\J <JjjiSLjuJ jJjO^OI 

\j jJjJjlS ^J-jLJUjiS jjOoL^ i JLjuO^JVjO 
£,9>j^J J^JO JuJc> ^jJuo ulc^SL/ 
QuulSLjuJ CU CjuO_XJ> !0_qS jjOuL^ 

jl L_S^b V>^- 

cAb*JO ^^AS^OudUO 9 ^JJjJ^-oJoSZjuO 

jI j\j*uS\ sCjljujI UJuJ 


o£> culdXjjp* jl ^CjlqS 

bSldXjlS UJu^ jl jJJaJ^ , \ < JjuuU l _5\jO CIajU 

Jbiijuij9i>' Is 29 l 9 uLuJuljuj^ ^jJlc 
olijujuloj <jjI OAjA bSl^ Ojb9^ 9 JuJuuj 
.JU uLjuJlSjb ^9J OJLjuJ ^JV^I^jJo ^Jb> dS^jj-QX bSldXjlS CU-jujAS CUQ.OX 
^^VjljLul CLajJjJuO u 15 ^ 9 ^ JcLjuJ 9 J OJUuJ 
jA ^_5 \JLoouj {JQjSjjjjS jjAjlS ^j9-Q-juUL> 
<jLajuIoJ cp JuL^X^jujb Jij^b Jj>jo 
C ls^ls JLuJU ■ JLjuJ CU-jujI-XS 

jjjl (CjuuuO < ^_ 5 vjoIS OI 9 -X 2 J 

^JV^jiQ.cfo KSjjJb ulS^9^ 

«3j 9 j CjSj-juJ 

idlSLjuJuloj ,jjI OJuu^ ^jLDxbx^Xi^svJbb 
<=lS /S 5 j$ jjjul> <^>l 9 ol jl As/ 1 ICjLflS 

9 j-Ld^ 9 /)bj ^jnjuuuo A.L 
Qj JolsLO 9 Lfij kSj uI9jlS^ I J /DJjL^jO 

".jojS Cljljl LqXCLskj 

^1 C^Jq 9 ^ ♦ ♦ olijuJuLoj ^1 
9 A9J OJuuJ CLOujI-XS ^jlXJ LoO Qj 
CaaO 9 Ij «-SAbj ulSjuu^JuAjb 


oloJL> 

U c Uculj u ja +b b Axdil 9 >' l _ 5 vjo ciS 

U Lq-LJ juulS Cjul^Z) »-Sj9_*jjjjjuul 

uuuuJb b ♦TT TOT<\ o^Jb Ojlo^j 

■ AjjykSb ^jjjLoj ubJ^S^oO 

fiJfrJO uSI^jujIm Oj L o uwJ 


jl Cj u SI jJS %S\jJ jSj^ ^LuULjuU^jO 

1 fVV oIIjIj o^b OjloJij b :Ol^JLiJLcb 

1 jOLjulju cb b cUSjS (jjuloJ *A*A A*A 

J-ajojI helpline@cruse.org.uk 

CjiXLuJ jl CIS2 jCX> U c buLJuJ3i l_Sldij3j j^jJO jjjl 
«-Sldij3j .CjljuuI jjb 0 b £uu£> SlT 4 

A CjLcUaJ b c bfcJLJuU^Lij 3 C 0 ' lj OjL^J> c c LuljuJ c \-juJ 

jI jjli 


O j£juuJ U J9JU1O <1; JuJI^juJ 

b Lo-LJ Oj^rlpjo 9 I>»9 ^^ssjuuoJI 

CClCLjuJ TT 0 j 3 buJUO jJj-fiJb 

.Ju^ o^loJ ♦!*♦♦ T^TTATT 

ol^j ^>1 :^9^ U o^ptI^jo 9 19^ OaaAa 5 

l3-di ^_5vS^3JI b JojJjjo «-SL^jjbx-u /xj\bc j3^j 
b b OijS cis^ljjo ^^Liuuj^ cb Jub JjuLjuULdi 
(u-1 si Ol) CjljuuIa^J Ojlj3 ^ ^ ^ OjboouU 

Jjjjloj 

O IS-juu I 3 j 3 jo v _5JI3_juu :uL 5 LjuuI oLoj> 

b CiKjujI j3jobo -XjjI^> jbu b -XjjI^ 

(jJiL 0 j boouj b I ° b> I Ju_juu Ijljuju 

♦ T^ VTf ^ ♦A b 3 *A~ \TV W\ 

.JJjj&J jjjuLoJ 

j3j cbLjO cj^cLuj TT :uL>U>d Oj v^uo £ 
^jvj-Jb 3 l _5vA_loLc l _50uboJ> oboJj> (j-fiJb b 
u 15 JuAjl*_juuI «-Sl>J 

qj b 3 cuSjZ Ijjuboj ♦A^A \ FA*\ \ \\ 
as^l^o victimsupport.org.uk ouLuuu3 

.Juj^ 

oLoJl> J SUj$ v,9JoM^uuI />|JL 3 I JL^l9 

olcTLbl <^jljuu 5 »-Sl>| .AaS^JVjO cUljl iSjjljuJuU 

(jjjLoj info@gmru.co.uk J^oul b 

.JlIjjSj 

l _5\_CLoJiJ-> I jSjjo jJii Juu I^i ^jQ q.* A^rjcyn) bxjuu 

cjlsLpj^ ^_5\jI9J 3 ^jvjoouuc^ oboA> The Curve 

OjLxjuJ b jjLjuuuu O Lc\lbl «-SljJ .-bjb 

.ajjjSj u^boJ ♦VVl T TT^ ) TT o^Jb 


vj^J Lou u J 9 uljbl £LulajUL^ 

LubiJ^ i^JLd UuujIjL^J ^LuJ UJUJ 

JI9J0 9 J^JI ujuu9>juj 9 ,(^l S lul) 

UjuJ ) ♦ CJlCLuJ jl PjLljuj j9-bu jJL^JD 
bSLuUuJLS Jj^uo p JlS2j j9j A U 

ubbo p 8 ^ 1 $ UuuUUJbuO 

s4 ^i>^ .JuuLjuULQ^ jJLLjuUUO jJLajjISu\J 


.JujLj <SjoS OSbj^ 9 U 2 >j 


! JulaS JLji lj bo LoJal j\jl>\ '-SljJ ■ 

arenfellresponse.ora.uk @arenfellsupport 


cb^J JjL 9 /xni 9 L5° ua +^bl «-SL^jUj cb QjoU^jl^ <jjI 

facebook.com / q renfel Isu pport